Nesrim Emlak - Kurumsal

Landlord Rights

 

Borçlar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanununa göre ev sahibinin kiracıya karşı hakları şunlardır:

 

-Kira kontratları, kira ödemelerinden komşuluk ilişkilerine kadar her konuyu kapsayan bir sözleşme olduğu için, kiracıya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmasında ev sahibi, ihtarname çekip kiracısının kira kontratını feshedebilir.

 

Örneğin, bir kiracı diğer apartman sakinlerini rahatsız edecek düzeyde davranışlar sergiliyorsa ev sahibi, kira kontratını feshetme hakkına sahip olur ve bir ihtarname çekerek evin tahliyesi için dava açabilir.

 

Ancak Kanuna göre tahliye davasının açılabilmesi için; kiracının kira parasını ödeyememesi, ev sahibinin veya birinci dereceden yakınlarının o konuta ihtiyacının olması, kiracının eve taşındıktan sonra tahliye taahhüdünü imzalamış olması, evde zorunlu olarak bir tadilat yapılması, kiraya konu olan evin satılmış olması ve yeni ev sahibinin bu eve ihtiyacının olması gibi bazı koşulların bulunması gerekir.

 

-Ev sahibi, kiracıya; aidatını ödememesi, komşuluk ilişkilerine önem vermemesi ve kira kontratında yazan herhangi bir maddeye riayet etmemesi gibi durumlar dahil çok çeşitli konularda ihtar çekebilir.

 

İhtarnamenin noter aracılığı ile çekilmesi gerekir. Böylece ileride ihtarnamenin çekildiği tarih ve ihtarname içeriği net bir şekilde tespit edilebilir. Bu özelliğinden dolayı noterden çekilen ihtarnameler delil niteliği taşır.

 

-Kanuna göre, ev sahibi kiraya konu olan evi boyasız verdiği takdirde, kiracı da aynı şekilde boyamadan çıkabilir. Ancak, ev sahibi evi boyayıp vermişse kiracının da aynı şekilde çıkarken evi boyayıp teslim etmesi gerekir.

 

Bunun yanı sıra, ev sahibi evi eski hali ileistiyorsa, kiracının evden çıkarken evi eski haline getirmesi gerekir. Bu nedenle evin eski durumunun ispatı için kiralama aşamasında evin fotoğraflarının çekilmesi faydalı olabilir.

 

-Kira tespit davaları için söz konusu konutun değerinde bir artış olması gerekir. Okula yakınlık, alışveriş merkezine yakınlık, park yapılması, yol geçmesi, metro geçmesi, gündemde olan bir mekanın olması gibi..

 

Davanın açılabilmesi için ise kira döneminin sonunu beklemek gerekir. Ayrıca ihtarnamenin kira döneminin sonundan 1 ay önce kiracının elinde olacak şekilde çekilmesi gerekir.